Projekty unijne

Pracownia projektowa DAKOR realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SPECTRUM. Pomorski system usług doradczych”.

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. System wspiera przedsiębiorców w niwelowaniu skutków pandemii covid 19.

Beneficjent: DAKOR Dagmara Jackowicz-Korczyńska

Nr umowy: UDG-SPE.01.2020/115

Poziom współfinansowania projektu ze środków europejskich: 95%