Oferuję kompleksowe projektowanie wnętrz

– od projektu do realizacji. Każda oferta jest przygotowywana
indywidualnie w zależności od zakresu pracy i oczekiwań klienta.

Projekt podzielony jest na etapy

Etap 1
Obejmuje inwentaryzację do celów projektowych, analizę i obróbkę materiałów rysunkowych.
Etap 2
Obejmuje analizę możliwości jaką daje mieszkanie/lokal, pomysł na wewnętrzny układ funkcjonalny wnętrza; schematy funkcjonalne – wzajemne relacje pomieszczeń, propozycje materiałowe, kolorystykę, elementy wykończeń - wybór podstawowych materiałów, wstępne propozycje aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach oraz wizualizacje.
Etap 3
Obejmuje przygotowanie rysunków wykonawczych: rzuty, przekroje, widoki ze szczegółowym wymiarowaniem oraz dyspozycją aranżacji mebli ruchomych i stałej zabudowy, szczegółowe dyspozycje dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych ścian, i posadzek. Specyfikacja wyposażenia i materiałów po zakończeniu koncepcji, równolegle z projektem wykonawczym.
Etap 4
Obejmuje nadzór nad realizacją projektu - bieżąca kontrolę prac budowlano-wykończeniowych nad zgodnością z dokumentacją.